Låt Sentinel IT förverkliga er IT-strategi

Som samarbetspartner ger vi er ett mervärde och trygghet i form av oberoende rådgivning, projektledning, samt analys av pågående projekt för att löpande effektivisera och säkerställa framgång. Vi tillsätter även roller som IT-chef eller servicedesk chef vid planerad frånvaro eller i väntan på att dessa tillsätts av ordinarie personal.

Säkerhet i fokus

Vi tar alla sidor av säkerhet på stort allvar. Ingen har råd att inte sätta IT-säkerheten i fokus. Vad menar vi då med ”alla sidor”? IT-säkerhet är en komplex fråga som inte bara handlar om hur uppdaterade eller kraftfulla dina brandväggar är eller om ni har en pålitlig backuplösning.

IT-säkerhet involverar många faktorer som ofta förbises, så som utbildning av personal, redundans på hårdvara ner till strömförsörjning, säker loggning, levande rättighetshantering och tillgång till fysiska utrymmen. Listan fortsätter. Vi ser till att du inte glömmer något och tar er hela vägen från upptäckt svaghet till genomförande av åtgärd.

Sentinel IT är din IT-rådgivare och projektpartner med stort fokus på alla sidor av säkerhet.

Låt Sentinel IT förverkliga er IT-strategi 

Som samarbetspartner ger vi er ett mervärde och trygghet i form av oberoende rådgivning, projektledning, samt analys av pågående projekt för att löpande effektivisera och säkerställa framgång. Vi tillsätter även roller som IT-chef eller servicedesk chef vid planerad frånvaro eller i väntan på att dessa tillsätts av ordinarie personal.

Säkerhet i fokus

Vi tar alla sidor av säkerhet på stort allvar. Ingen har råd att inte sätta IT-säkerheten i fokus. Vad menar vi då med ”alla sidor”? IT-säkerhet är en komplex fråga som inte bara handlar om hur uppdaterade eller kraftfulla dina brandväggar är eller om ni har en pålitlig backuplösning.

Sentinel IT är din IT-rådgivare och projektpartner med stort fokus på alla sidor av säkerhet.

 

IT-säkerhet involverar många faktorer som ofta förbises, så som utbildning av personal, redundans på hårdvara ner till strömförsörjning, säker loggning, levande rättighetshantering och tillgång till fysiska utrymmen. Listan fortsätter.

Vi ser till att du inte glömmer något och tar er hela vägen från upptäckt svaghet till genomförande av åtgärd.

  Kontaktuppgifter 

  Daniel Lindström

  0708310310

   daniel@sentinelit.se

  Linkedin

   

   

  Kontaktuppgifter 

  Daniel Lindström

  0708310310

   daniel@sentinelit.se

  Linkedin

   

   

   Samarbetspartners

   Samarbetspartners